"Say: 'Are those who know equal to those who know not?'" (al-Zumar 39:9)

"Katakanlah: 'Adakah sama mereka yang mempunyai pengetahuan dan mereka yang tidak mempunya pengetahuan?'" (al-Zumar 39:9)

Please click here if you're not automatically directed to our store

Sila klik di sini sekiranya anda tidak dipindahkan ke kedai online kami